Şeffaf Astar (Binder)

Akrilik kopolimer bağlayıcı esaslı şeffaf özellikteki astardır. .Boya uygulama işlem öncesi yüzeyin hazırlanmasını, doyurulmasını sağlar. Gaz beton çok emici veya tozuma karakterli yüzeylerde uygulanır.

Sarfiyat

  • 10 - 15 m²/kg (Tek Kat Uygulamalarda)

Kuruma

  • 20 ºC sıcaklıkta 1-3 saatte kuruma sonlanır.

İnceltme

  • Uygulanacak yüzeye göre seyreltilmelidir.

Depolama

Orijinal ambalajında kapağı açılmadan 5 °C'nin altında ve 35 °C'nin üzerinde olmayan ortam koşullarında en az 2 yıl saklanabilir. Orijinal ambalajın kapağı açılıp kullanıldıktan sonra kapak tekrar hava almayacak şekilde kapatılmalıdır.

Güvenlik Uyarıları

S2 : Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.

S24/25 : Göz ve cilt temasından sakınınız.

S26 : Göz ve cilt temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurunuz.

S37 : Uygun eldiven giyiniz.

S46 : Yutulması halinde hemen doktora başvurunuz ve etiketi gösteriniz.